Der findes en skitse over Hesselhus-området med angivelse af alle sommerhusgrundene og fællesområdet:
                Lille billede af Hesselhus området

Det kan downloades i forskellige formater:
  1. Bitmap – en stor fil på godt 1 MB

  2. jpg – også ret stor: 740 KB

  3. png – kun 90 KB

  4. pdf – kun 66 KB

Endvidere har jeg fundet et kort fra ca 1900 hvor man kan se, at Hesselhus-området lå temmelig øde hen.

Kort fra "Partiel byplanvedtægt nr. 35 for del af Hesselhusområdet"  - jpg fil  730 KB

Kort vedrørende udstykningen udarbejdet af Landinspektør  J. Tall Hansen, 1968 - jpg fil på 2 MB

Ajourføring af Tollund, Funder.  Silkeborg Kommune teknisk afdeling  - gif fil på 351 KB

Forløb af den kommende mortorvej  Bording-Funder   pdf fil på 1 MB 

      Udsnit af ovenstående kort  gif fil på 164 KB