Silkeborg kommune har i 1977 udarbejdet en byplanvedtægt for vores område.

På hjemmesiden ligger

En kortskitse  (jpg-fil på ca. 900 KB)

samt byplanvedtægten side for side:

Forsiden
Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6

På Silkeborg kommunes hjemmeside kan man finde byplanvedtægter og herfra har jeg hentet to

Partiel byplanvedtægt nr. 35  gældende for vores del af Hesselhus området
Lokalplan  61_01  gældende for campingpladsen og Kollerhus.